Журавель Марина Миколаївна

Психолог-консультант

Членство в професійних організаціях

 • Дійсний член Київської Асоціації практикуючих психологів та психотерапевтів (КАППП), член Української спілки психотерапевтів (УСП).

Специфіка роботи:

 • • Індивідуальне, сімейне та консультування пар.

  • Навчання ефективній комунікації.

  • Формування та корекція базових та стратегічних комунікативних навичок, конструктивних ціннісних установок (підлітки, дорослі).

  • Робота з дорослими: проблеми адаптації, кризові стани, прийняття рішень.

  • Робота з підлітками: булінг, адаптація в колективі, самопошкодження, знайомство та дослідження свого внутрішнього світу.

  • Розвиток професійної картини світу психологів-консультантів.

  • Сімейні тренінги: налагодження конструктивної комунікації між членами сім’ї; корекція інтеграції члена сім’ї в сімейну систему; налагодження взаємодії членів сім’ї в кризові періоди.

Професійний досвід:

2020 - дотепер - «Колегіум Метатренінгу» КАППП. Тренер сімейних тренінгів:

 • • Пролонгована та кризова підготовка членів сім’ї до сімейного тренінгу.

  • Розробка тренінгових програм сімейного тренінгу, розробка та налаштування тренінгового інструментарію.

  • Проведення тренінгів.

  • Психологічний супровід членів сім’ї після тренінгу.

2015 - дотепер - «Київська школа консультування» КАППП. Ко-тренер:

 • • Розробка, апробація та впровадження навчальних програм з «Психологічного консультування» для психологів та з «Консультування» та з «Ефективної комунікації» для не психологів.

  • Розробка методичних матеріалів школи.

  • Організація та проведення навчальних груп.

2015 – дотепер - Психологічне консультування сімей та пар.

2013 – дотепер - Підлітковий тренінговий клуб КАППП «Екіпаж-Лідер» (2013 – 2014), Підлітковий тренінговий клуб «МетаОр» - школа пілотів дронів ( з 2014 – до тепер). Ігротехнік, ко-тренер:

 • • Організація заходів тренінгового клубу;

  • Розробка, апробація тренінгових програм та тренінгового інструментарію;

  • Проведення тренінгів;

  • Психологічний супровід підлітків та їх батьків після тренінгів.

2012 – дотепер - Індивідуальне психологічне консультування.

2010 – 2013 - ЗОШ №286 м. Києва. Практичний психолог.

Освіта:

 • 2014 – 2017 - Аспірантура: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Лабораторія психології політико-правових відносин. Тема дисертаційного дослідження: ”Психологічні чинники особистісної опірності деструктивному впливу політичної пропаганди” із спеціальності 19.00.11 – політична психологія.

  2009 – 2010 - Магістратура: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, факультет соціології психології та управління, спеціальність – «Психологія», кваліфікація магістра психології, викладача психології.

  2005 – 2009 - Бакалаврат: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, факультет соціології психології та управління, спеціальність – «Психологія», кваліфікація бакалавр психології, психолог.

Додаткова професійна освіта:

 • 2019 – 2020 - Навчальний проект «Колегіум Метатренінгу». Тренер метатренінгу.

  2014 – 2019 - 5-річний проект власного досвіду в рамках психотерапевтичної освіти за вимогами European Association for Psychotherapy, спільний проект УСП та КАППП «Перша київська школа психотерапії» за напрямом «Системна сімейна психотерапія».

  2012 – 2014 - 2,5-річний навчальний проект Київської Асоціації практикуючих психологів та психотерапевтів «Київська школа консультування». Кваліфікація «Психолог-консультант».

  2011 – 2012 - Навчальний проект Київської Асоціації практикуючих психологів та психотерапевтів «Київська школа тренерів соціально-психологічного тренінгу».

  2010 - Школа екофасилітації професора Лушина. Глибинна екопсихотерапія і короткострокове екоцентроване консультування. Тренер – Лушин П.В.

  2009 – 2010 - Maluma & Takete. Навчальна програма по Арт-терапії (танцювально-рухова терапія, казкотерапія, арт-терапія в роботі з сім’єю ). Тренер - Мова Л.В.

  2008 - Тренінг особистісного росту на базі гештальт-терапії. Тренер – Зайчикова Т.М.

Наукові публікації:

 • Журавель М.М. Особистісна опірність та протидія політичній маніпуляції / М.М. Журавель // Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, проблеми, перспективи : тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Миколаїв, 27 квітня 2016 року). – Миколаїв : ОІППО, 2016. – С. 28 -29.

  Журавель М. М. Особистісна опірність впливу політичної пропаганди як психологічна проблема/ М. М. Журавель. // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. Праць. – К.: НУОУ, 2015. – Вип.3(46). – С. 101-106.

  Журавель М. М. Особистісна опірність та протидія політичній маніпуляції / М. М. Журавель // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. – Сєвєродонецьк, 2015. – Вип. 3. – С. 132-142.