Мусієнко Павло Миколайович

Психолог-консультант

Членство в професійних організаціях:

 • Дійсний член Київської Асоціації практикуючих психологів та психотерапевтів (КАППП)

Специфіка роботи:

 •  Індивідуальна клієнтоцентрована терапія.

   Розвиток та корекція комунікативних навичок.

   Формування конструктивних ціннісних установок.

   Проблеми адаптації, тривога, кризові стани, прийняття рішень, самореалізація.

Професійний досвід:

 • 2021 – дотепер - Індивідуальне психологічне консультування.

  2022 – дотепер - Альянс Громадського здоров’я. Онлайн-консультант.

Освіта:

 • 2016 – 2018 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка Філософський факультет, спеціальність «Публічне управління та адміністрування». Диплом магістра.

  2006 – 2012 - Національний технічний університет України «КПІ», факультет Соціології і права, спеціалізація Інтелектуальна власність. кваліфікація магістр права.

Додаткова професійна освіта:

 • 2020 - Цикл лекцій та семінарів А. Дружиніна “Терапевтичний процес. Стадії терапевтичного процесу (за К.Роджерсом)”.

  2017 - 2022 - 2,5-річний навчальний проект Київської Асоціації практикуючих психологів та психотерапевтів «Київська школа консультування». Кваліфікація «Психолог-консультант».

  2012 – 2017 - 5-річний проект власного досвіду в рамках психотерапевтичної освіти за вимогами European Association for Psychotherapy, спільний проект УСП та КАППП «Перша київська школа психотерапії» за напрямом «Центрована на особистості терапія».